אודות עמותת מתודה

עמותת מתודה

עמותת מתודה הוקמה בשנת 2013 על-ידי אנשי חינוך אשר עוסקים בהדרכה ובהובלה של מערכות חינוך בארץ.

מתודה פועלת מתוך כוונה לשפר ולייעל את התנהלותם וביצועיהם של ארגונים ומוסדות העוסקים בחינוך מתוך תפיסה של שוויון הזדמנויות בחינוך.

מתודה ואנשיה פועלים בשדה החינוכי באמונה כי לחינוך החברתי שילדינו מקבלים יש חלק ניכר בעיצוב אישיותם הבוגרת. ואנשי החינוך המופקדים עליו נושאים באחריות גדולה ומורכבת.

מטרות העמותה

  • ליזום, לפתח ולהוביל תכניות לחינוך חברתי-ערכי
  • לפעול למען הכשרה וטיפוח של אנשי חינוך יצירתיים, מקצועיים ומעולים
  • להציב את איכות העשייה החינוכית על כל פניה בראש סדר העדיפויות

מתודה בקהילה

חינוך-חברתי הוא מועצת התלמידים בביה"ס, החוג אחה"צ, הפעולה בתנועה, הטקס בישוב ועוד אירועים רבים וחוויות משמעותיות בחיי הילד. ולכולם חלק מרכזי בעיצוב אישיותו הבוגרת. אנשי החינוך שיפגוש במסגרות אלו עשויים להותיר בו חותם משמעותי להמשך חייו ולהשפיע במידה רבה על אופיו ועל אמונותיו- זו גדולתם של אנשי החינוך.

מתודה ואנשיה פועלים בתוך הקהילות בהן הם חיים.  מתוך עיקרון של  לקיחת אחריות על גדולתם של אנשי החינוך  אנו בוחרים להשתלב בקהילות שלנו; ללמוד את הצרכים החיוניים לעשייה חינוכית איכותית ולפעול למען הכשרת אנשי החינוך, הפקת תכניות חינוך איכותיות, לסייע ולייעל בהתנהלותם  של מקומות בהם מתבצעת מלאכת החינוך.

אנשי מתודה

מתודה מפעילה שליחים; בבתי-ספר, בתנועות-נוער, במועדוניות, בקומונות ובכל מסגרת בה מתקיימת פעילות חינוכית.

השליחים שלנו הינם אנשי חינוך בעלי ניסיון בתחום החינוך הבלתי-פורמאלי ובמסגרת פעילותם המגוונת במתודה הם זוכים להכשרה, העשרה וליווי באופן צמוד על-ידי העמותה.

מספר עמותה 580579670

אתר הבית של העמותה