חווה חינוכית חקלאית במושב כפר יחזקאל

החווה עוסקת בגידול ירקות אורגניים בשיווק ישיר, משמשת כמקום העצמה ייחודי לאוכלוסיות מגוונות וכמרכז תיירותי אקולוגי בעמק יזרעאל.
???? ??? ???
?????? ???? – 5.1.21
???? ??? ???
?????? ???? – 5.1.21
?????? ???? – 5.1.21
?????? ???? – 5.1.21